Activar advies & ondersteuning

To help you ‘On the way to PlanetProof’

De AGF-Groothandel en winkels vragen steeds vaker om het certificaat ‘On the way to PlanetProof’. Bij kwekers roept dit veel vragen op. Moet ik nu instappen? Hoeveel inspanning vraagt het? Is het haalbaar? Wij ondersteunen jou bij deze vragen en bij deze belangrijke beslissing.

Oriëntatie op haalbaarheid voor jouw bedrijf

Tijdens een adviesgesprek op jouw bedrijf praten we je in twee uur bij over de actuele ontwikkelingen en bekijken we welke inspanning nodig is om het certificaat voor PlanetProof te halen.

PlanetProof scan

In enkele gesprekken lopen we op jouw bedrijf alle PlanetProof onderdelen door die voor jou van toepassing zijn. Wat ben je verplicht aan te passen om minpunten (maluspunten) te voorkomen en waar liggen de keuzes om pluspunten (bonuspunten) te halen?

Het eindresultaat is een lijst van actiepunten met daarbij een inschatting van de tijd die nodig is om het certificaat te halen.

Advies en ondersteuning op PlanetProof onderdelen

Natuurlijk is het ook mogelijk dat je veel werk zelf al hebt gedaan maar nog wel met vragen blijft zitten. Ondersteuning op een of meerdere onderdelen van PlanetProof is natuurlijk altijd mogelijk.

PlanetProof spreekt van verplichte maatregelen en keuzemaatregelen die zijn onderverdeeld in deze thema’s: energie, gewasbescherming, biodiversiteit en landschap, bodemvruchtbaarheid, bemesting, water, lichtafscherming, afval en reiniging, verpakkingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de berekeningen die gemaakt moeten worden bij gewasbescherming of voorbereiding op de audit.